Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 305

 • Ó Bruadair agus Tábhacht na Peirspictíochta sa Léirmheastóireacht. 

  Whelton, Marie (Coiscéim, 1999)
  I dtús na bliana 1988, thug Ó Tuama (An Grá i bhFilíocht na nUaisle, 5) cuireadh dúshlánach do scoláirí na Gaeilge. D’iarr sé orthu plé acadúil a dhéanamh ar litríocht an seachtú haois déag le haidhm ‘liteartha aeistéitiúil.’ ...
 • Leabhrán Nótaí ar an Litríocht don Scrúdú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge 2005. 

  Whelton, Marie (Institiúid Oideachais Marino / Marino Institute of Education, 2005)
  Extracts from preparatory course for former (2005) S.C.G. Poetry Syllabus. Sa bhliain 2005, bhí ar iarrthóirí ar an gCáilíocht sa Ghaeilge (S.C.G.) staidéar a dhéanamh ar 10 ndán éagsúla mar chuid dá gcúrsa litríochta. Is ...
 • Teagmháil Phaidriúil leis an Naíonán Beannaithe: Athchuairt ar Charúl le hAodh Mac Aingil. 

  Whelton, Marie (An Sagart, 2007)
  Is éard atá sa pháipéar seo ná athchuairt ar charúl iomráiteach le hAodh Mac Aingil († 1629): ‘Dia do bheatha, a naoidhe naoimh.’ Trí earraíocht a bhaint as fráma tagartha na hapastróife déantar iarracht solas úr a chaitheamh ...
 • An Apastróf agus Filíocht na Scol. 

  Whelton, Marie (Carbad, 2008)
  Is é gnó an pháipéir seo achoimre a dhéanamh ar na teoiricí a chuirtear chun cinn faoin apastróf i dtraidisiúin chritice éagsúla, go háirithe sna réimsí seo a leanas: sa staidéar atá déanta ar sheanlitríocht na Gréigise, ...
 • Í a Labhairt: Cúrsa Gaeilge Idirmheánach do Mhúinteoirí Bunscoile. 

  Whelton, Marie; Mac Suibhne, Aodán (Coláiste Mhuire, Institiúid Oideachais Marino, 2008)
  Is cúrsa Gaeilge idirmheánach é Í a Labhairt, do mhúinteoirí bunscoile atá ag foghlaim Gaeilge. Is forlíonadh é le Beatha Teanga, le Daithí Ó Madáin - cúrsa Gaeilge do thosaitheoirí atá ina mbunmhúinteoirí. Is réamhchúrsa ...
 • Teagmháil agus Tnúthán: Staidéar ar an Apastróf i bhFilíocht na Nua-Ghaeilge. 

  Whelton, Marie (An Sagart, 2008)
  Is é is cuspóir don leabhar taighde seo ná tábhacht na hapastróife mar theicníc liteartha i bhfilíocht na Nua-Ghaeilge a léiriú agus a mheas. Déantar é sin trí leitheadúlacht na hapastróife san fhilíocht fhoilsithe a ...
 • Cúrsa Ullmhúcháin i nGramadach na Gaeilge. 

  Whelton, Marie; Mac Suibhne, Aodán (Institiúid Oideachais Marino / Marino Institute of Education, 2009)
  Sa chuid seo de Sruth na Maoile, is í an aidhm ná cabhrú leis an Iarrthóir cruinneas an-mhaith gramadaí a bhaint amach. Chuige sin, tá cúrsa gramadaí anseo mar aon le cleachtaí a bhféadfadh Iarrthóirí úsáid a bhaint astu ...
 • Word Knowledge and Vocabulary Development. 

  Mehigan, Gene (Reading Association of Ireland, 2009)
  This paper explores the nature of vocabulary learning and identifies how vocabulary differs in oral and written language. The multifaceted nature of word knowledge is described and the promotion of word consciousness is ...
 • Teilifís le Gabriel Rosenstock. 

  Whelton, Marie (Institiúid Oideachais Marino / Marino Institute of Education, 2009)
  Ábhar tacaíochta don Scrúdú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge. Cur síos agus cúlra ar an dán Teilifís le Gabriel Rosenstock. Sliocht as Cóir Ghaoithe: Cúrsa Ullmhúcháin don Scrúdú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge le ...
 • Faoiseamh a Gheobhadsa le Máirtín Ó Direáin. 

  Whelton, Marie (Institiúid Oideachais Marino / Marino Institute of Education, 2009)
  Ábhar tacaíochta don Scrúdú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge. Cur síos agus cúlra ar an dán Faoiseamh a Gheobhadsa le Máirtín Ó Direáin. Sliocht as Cóir Ghaoithe: Cúrsa Ullmhúcháin don Scrúdú le hAghaidh Cáilíochta sa ...
 • Cóir Ghaoithe: Cúrsa Ullmhúcháin don Scrúdú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge. 

  Whelton, Marie; Mac Suibhne, Aodán (Institiúid Oideachais Marino / Marino Institute of Education, 2009)
  Foilsíodh an leabhar seo mar thoradh ar éileamh a tháinig ó iarrthóirí ar an Scrúdú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge go gcuirfí ábhar foghlama ar fáil a chabhródh leo na gnéithe éagsúla den scrúdú a bhaint amach. Tá an ...
 • Ceol an Bhainne le Bríd Dáibhís. 

  Whelton, Marie (Institiúid Oideachais Marino / Marino Institute of Education, 2009)
  Ábhar tacaíochta don Scrúdú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge. Cur síos agus cúlra ar an dán Ceol an Bhainne le Bríd Dáibhís. Sliocht as Cóir Ghaoithe: Cúrsa Ullmhúcháin don Scrúdú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge le ...
 • Sruth na Maoile: Ábhar Tacaíochta d’Oiriúnú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge. 

  Whelton, Marie; Mac Suibhne, Aodán (Institiúid Oideachais Marino / Marino Institute of Education, 2009)
  San ábhar tacaíochta d’Oiriúnú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge, aithnítear go bhfuil scileanna teanga éagsúla ann a bhfuil cúram le déanamh díobh: (a) Scileanna Éisteachta (b) Scileanna Labhartha (c) Scileanna ...
 • Tuairiscí Labhartha ar Phictiúir: Ábhar Tacaíochta don Triail i Labhairt na Gaeilge (O.C.G.). 

  Whelton, Marie; Mac Suibhne, Aodán (Institiúid Oideachais Marino / Marino Institute of Education, 2009)
  Is sliocht é seo as Sruth na Maoile: Ábhar Tacaíochta d’Oiriúnú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge. Is cuid é an sliocht seo de chúrsa níos faide i Labhairt na Gaeilge. Cuirtear ocht gcinn déag de phictiúir ar fáil. Baineann ...
 • Teanga agus Cultúr: Comhad Tionscadail. 

  Whelton, Marie (Institiúid Oideachais Marino / Marino Institute of Education, 2009)
  Sliocht as Cóir Ghaoithe: Cúrsa Ullmhúchán don Scrúdú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge. Bíonn ar iarrthóirí ar an S.C.G. ‘Comhad Tionscadail (Teanga agus Cultúr)’ a ullmhú. Tá sé d’aidhm ag an gComhad Tionscadail a chur ...
 • A comparative analysis of the addition and subtraction of fractions in textbooks from three countries 

  Delaney, Seán; Charalambous, Charalambos Y; Hsu, Hui-Yu; Mesa, Vilma (Taylor & Francis Online, 2010)
  In this paper, we report on a comparison of the treatment of addition and subtraction of fractions in primary mathematics textbooks used in Cyprus, Ireland, and Taiwan. To this end, we use a framework specifically developed ...
 • Nature as Listener and Consoler in Post-Classical Irish Poetry. 

  Whelton, Marie (Liverpool University Press, 2011)
  From earliest medieval times the land and nature are depicted in Irish poetry as the chieftain’s spouse, a sovereignty goddess in conjugal relationship with the ruling lord. [...] While that imagery, which proliferates in ...
 • Forbairt Shóisialta agus Phearsanta an Pháiste: Téama i Leabhair Ghaeilge Nua-fhoilsithe do Pháistí. 

  Whelton, Marie (Irish National Teachers' Organisation, 2011-06)
  Gach bliain foilsítear go leor leabhar as Gaeilge do pháistí. Is minic a dhéantar plé sna leabhair sin ar théamaí tábhachtacha oideachasúla. Sná léirmheasanna gearra seo féachtar ar rogha leabhar nua-fhoilsithe do pháistí ...
 • Assessment of teacher knowledge across countries: A review of the state of research 

  Delaney, Seán (Springer, 2012)
  This review presents an overview of research on the assessment of mathematics teachers’ knowledge as one of the most important parameters of school quality. Its focus is on comparative and international studies that allow ...
 • Léirmheas ar Irish Bardic Poetry and Rhetorical Reality (O Riordan). 

  Whelton, Marie (Liverpool University Press, 2012)
  Sa léirmheas seo féachtar ar Irish Bardic Poetry and Rhetorical Reality le Michelle O Riordan. Is saothar substaintiúil taighde é an leabhar seo ar cháilíochtaí liteartha fhilíocht na mbard. Cuireann an staidéar béim ar ...