Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 20

 • Leabhrán Nótaí ar an Litríocht don Scrúdú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge 2005. 

  Whelton, Marie (Institiúid Oideachais Marino / Marino Institute of Education, 2005)
  Extracts from preparatory course for former (2005) S.C.G. Poetry Syllabus. Sa bhliain 2005, bhí ar iarrthóirí ar an gCáilíocht sa Ghaeilge (S.C.G.) staidéar a dhéanamh ar 10 ndán éagsúla mar chuid dá gcúrsa litríochta. Is ...
 • Í a Labhairt: Cúrsa Gaeilge Idirmheánach do Mhúinteoirí Bunscoile. 

  Whelton, Marie; Mac Suibhne, Aodán (Coláiste Mhuire, Institiúid Oideachais Marino, 2008)
  Is cúrsa Gaeilge idirmheánach é Í a Labhairt, do mhúinteoirí bunscoile atá ag foghlaim Gaeilge. Is forlíonadh é le Beatha Teanga, le Daithí Ó Madáin - cúrsa Gaeilge do thosaitheoirí atá ina mbunmhúinteoirí. Is réamhchúrsa ...
 • Cúrsa Ullmhúcháin i nGramadach na Gaeilge. 

  Whelton, Marie; Mac Suibhne, Aodán (Institiúid Oideachais Marino / Marino Institute of Education, 2009)
  Sa chuid seo de Sruth na Maoile, is í an aidhm ná cabhrú leis an Iarrthóir cruinneas an-mhaith gramadaí a bhaint amach. Chuige sin, tá cúrsa gramadaí anseo mar aon le cleachtaí a bhféadfadh Iarrthóirí úsáid a bhaint astu ...
 • Teilifís le Gabriel Rosenstock. 

  Whelton, Marie (Institiúid Oideachais Marino / Marino Institute of Education, 2009)
  Ábhar tacaíochta don Scrúdú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge. Cur síos agus cúlra ar an dán Teilifís le Gabriel Rosenstock. Sliocht as Cóir Ghaoithe: Cúrsa Ullmhúcháin don Scrúdú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge le ...
 • Faoiseamh a Gheobhadsa le Máirtín Ó Direáin. 

  Whelton, Marie (Institiúid Oideachais Marino / Marino Institute of Education, 2009)
  Ábhar tacaíochta don Scrúdú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge. Cur síos agus cúlra ar an dán Faoiseamh a Gheobhadsa le Máirtín Ó Direáin. Sliocht as Cóir Ghaoithe: Cúrsa Ullmhúcháin don Scrúdú le hAghaidh Cáilíochta sa ...
 • Cóir Ghaoithe: Cúrsa Ullmhúcháin don Scrúdú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge. 

  Whelton, Marie; Mac Suibhne, Aodán (Institiúid Oideachais Marino / Marino Institute of Education, 2009)
  Foilsíodh an leabhar seo mar thoradh ar éileamh a tháinig ó iarrthóirí ar an Scrúdú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge go gcuirfí ábhar foghlama ar fáil a chabhródh leo na gnéithe éagsúla den scrúdú a bhaint amach. Tá an ...
 • Ceol an Bhainne le Bríd Dáibhís. 

  Whelton, Marie (Institiúid Oideachais Marino / Marino Institute of Education, 2009)
  Ábhar tacaíochta don Scrúdú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge. Cur síos agus cúlra ar an dán Ceol an Bhainne le Bríd Dáibhís. Sliocht as Cóir Ghaoithe: Cúrsa Ullmhúcháin don Scrúdú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge le ...
 • Sruth na Maoile: Ábhar Tacaíochta d’Oiriúnú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge. 

  Whelton, Marie; Mac Suibhne, Aodán (Institiúid Oideachais Marino / Marino Institute of Education, 2009)
  San ábhar tacaíochta d’Oiriúnú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge, aithnítear go bhfuil scileanna teanga éagsúla ann a bhfuil cúram le déanamh díobh: (a) Scileanna Éisteachta (b) Scileanna Labhartha (c) Scileanna ...
 • Tuairiscí Labhartha ar Phictiúir: Ábhar Tacaíochta don Triail i Labhairt na Gaeilge (O.C.G.). 

  Whelton, Marie; Mac Suibhne, Aodán (Institiúid Oideachais Marino / Marino Institute of Education, 2009)
  Is sliocht é seo as Sruth na Maoile: Ábhar Tacaíochta d’Oiriúnú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge. Is cuid é an sliocht seo de chúrsa níos faide i Labhairt na Gaeilge. Cuirtear ocht gcinn déag de phictiúir ar fáil. Baineann ...
 • Teanga agus Cultúr: Comhad Tionscadail. 

  Whelton, Marie (Institiúid Oideachais Marino / Marino Institute of Education, 2009)
  Sliocht as Cóir Ghaoithe: Cúrsa Ullmhúchán don Scrúdú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge. Bíonn ar iarrthóirí ar an S.C.G. ‘Comhad Tionscadail (Teanga agus Cultúr)’ a ullmhú. Tá sé d’aidhm ag an gComhad Tionscadail a chur ...
 • Ábhar Tacaíochta. Tréimhsí Foghlama sa Ghaeltacht. Mic Léinn Oideachais (Cuid 2): Áis do na Seisiúin Eolais ar Oideachas Sóisialta, Imshaoil agus Eolaíochta. 

  Whelton, Marie (Grúpa Oibre na nInstitiúidí Oideachais, 2014-03-01)
  Eolas agus Gníomhaíochtaí Samplacha do théamaí a bhaineann leis an Oideachas Sóisialta, Imshaoil agus Eolaíochta. Ábhar a chlúdaítear: - Plandaí an Talaimh – 102 - Éin an Aeir – 116 - Dúile an Chladaigh – 128 - ...
 • Giolcaireacht sa Ghairdín. 

  Whelton, Marie (LeabhairCOMHAR, 2018)
  Pictiúrleabhar. Cág cosdearg ab ea Maigí. Lá amháin, chuir sí aithne ar Lilí i ngairdín Mhamó. Thaitin sé leis an mbeirt acu giolcaireacht a dhéanamh. Tugann na léaráidí sa phictiúrleabhar seo léargas ar thréithe na gcág ...
 • Fillteán don Fhoghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teangacha: Fillteán FCÁT (Learning Portfolio for Content and Language Integrated Learning). 

  Whelton, Marie (Institiúid Oideachais Marino / Marino Institute of Education, 2019-06)
  Is sliocht é seo as pacáiste eolais do léachtóirí a bhíonn ag léachtóireacht ar an mBaitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge in Institiúid Oideachais Marino. Cuireadh an pacáiste ar fáil ar dtús ag Lá Eolais agus ...
 • Literature Search - Finding Scholarly Sources: A Handbook. 

  Library, MIE; Conneally, Clare (Marino Institute of Education Library, 2020)
  The literature review is one of the earliest parts of research. You will use library resources at lots of different stages during your research process, but the primary time you will be doing a lot of library searching is ...
 • Inclusion, Integration and Interculturality in Education Policy (Early Years to Higher Education). 

  Brennan, Aimie (MICEP, 2020)
  This resource gives an introduction to the theories of interculturalism and related fields. It includes Teachers' Guides containing sample exercises for teachers to complete with students in the classroom. The second part ...
 • Dún do Shúile. 

  Whelton, Marie (LeabhairCOMHAR, 2021)
  Pictiúr-dhán suain do leanaí óga atá sa leabhar seo. Beidh tuismitheoirí in ann é a léamh lena leanaí ag am codlata. Músclóidh na híomhánna ón nádúr an tsamhlaíocht agus músclóidh an rím spéis i bhfuaimeanna na bhfocal. ...
 • APA Referencing: A Handbook. 

  Library, MIE; Conneally, Clare; Patton, Trish (Marino Institute of Education Library, 2022)
  This handbook covers why, how, and when to reference, in the APA7 format. When you are writing an essay or report, you will support your answer or back up your argument by discussing published work. These published works ...
 • Zotero Reference Management: A Handbook. 

  Library, MIE; Conneally, Clare; Patton, Trish (Marino Institute of Education Library, 2022)
  This handbook provides an overview of the Zotero reference management tool and how to use it. Zotero is a free, easy-to-use tool to help you collect, organize, cite, and share research. It is a type of reference management ...
 • LeCoLe - Learners as Co-Creators of their Own Learning: Complementary Materials. 

  Brennan, Aimie (LeCoLe, 2023)
  The "LeCoLe - Learners as Co-creators of Their Own Learning" Project aims to highlight the experiences and best practices in Portugal, Iceland, Ireland, Greece and Latvia supporting active engagement of learners in their ...
 • Literacy in the kitchen 

  O'Sullivan, Jennifer; Fiorentini, Clara Maria; Devitt, Ann
  Short video for parents to support young children learning to read and write.