Recent Submissions

 • Téama na Saoirse i bhFicsean Phádraig Uí Chíobháin 

  Weakliam, Peter (Trinity College Dublin. School of Lang, Lit. & Cultural Studies. Discipline of Irish, 2022)
  Is é atá sa tráchtas seo ná staidéar ar an léiriú a dhéanann Pádraig Ó Cíobháin, scríbhneoir comhaimseartha, ar théama na saoirse ina chuid úrscéalta agus gearrscéalta. Tá trí chaibidil sa tráchtas, agus déanaim anailís ...
 • Synchronic Language Variation in the Old Irish Glosses 

  Malthaner, Ariana Nicole (Trinity College Dublin. School of Lang, Lit. & Cultural Studies. Discipline of Irish, 2022)
  This thesis collects, catalogues, and analyses synchronic language variation in Old Irish sources in order to investigate the possibility of Old Irish dialects. This thesis represents the first comprehensive attempt to ...
 • A History and Phonological Study of the Native Modern Irish of Co. Wexford 

  Sinnott, Robbie (Trinity College Dublin. School of Lang, Lit. & Cultural Studies. Discipline of Irish, 2022)
  This thesis uses historical and placename evidence to better understand the displacement of native Irish from Co. Wexford, from the introduction of Norse in the 9th century, to the many stages of introduction of English ...
 • Rogha dánta as LS G 167 i Leabharlann Náisiúnta na hÉireann 

  Mcgill, Philip (Trinity College Dublin. School of Lang, Lit. & Cultural Studies. Discipline of Irish, 2021)
  Sa tráchtas seo tá sé dhán as lámhscríbhinn G167 (Leabharlann Náisiúnta na hÉireann) a cumadh do thiarnaí éagsúla Thír Conaill sa séú haois déag. Tá eagráin chriticiúla curtha ar fáil, bunaithe ar chóipeanna na ndánta i ...
 • San abhainn do léim bardán : An Bheatha, An Bás agus an Teanga i bhFilíocht Choilm Bhreathnaigh 

  CONNICK, EIMEAR MARY (Trinity College Dublin. School of Lang, Lit. & Cultural Studies. Discipline of Irish, 2020)
  Is file tábhachtach é Colm Breathnach i nualitríocht na Gaeilge agus is é seo an chéad mhonagraf critice atá tiomnaithe dá shaothar. Sa tráchtas seo, déantar mionanailís ar shaothar filíochta Choilm Bhreathnaigh. Déantar ...

View more