Now showing items 1-1 of 1

    • The future of Extracellular Vesicles as Theranostics - an ISEV meeting report 

      O'Driscoll, Lorraine; Soekmadji, Carolina; Li, Bo; Huang, Yiyao; Wang, Haifang; An, Taixue; Liu, Chunchen; Pan, Weilun; Chen, Jing; Cheung, Lesley; Falcon-Perez, Juan Manuel; Gho, Yong Song; Holthofer, Harry B.; Le, Minh T.N.; Marcilla, Antonio; Shekari, Faezeh; Shen, Tang Long; Torrecilhas, Ana Claudia; Yan, Xiaomei; Yang, Fuquan; Yin, Hang; Xiao, Yu; Zhao, Zezhou; Zou, Xue; Wang, Qian; Zheng, Lei (2020)
      The utilization of extracellular vesicles (EVs) in clinical theranostics has rapidly advanced in the past decade. In November 2018, the International Society for Extracellular Vesicles (ISEV) held a workshop on “EVs in ...