Now showing items 1-20 of 23

  • Poems on the Uí Dhomnaill (circa 1641) 

   Mac Cárthaigh, Eoin (Trinity College (Dublin, Ireland). Department of Irish and Celtic Studies, 1995)
   The concern of this thesis is to produce an edited, translated and annotated text of a set of fifteen poems composed in the mid-seventeenth century in praise of members of the Ó Domhnaill dynasty of Donegal. The main source ...
  • Twelve poems attributed to Fland Manistrech from the Book of Leinster 

   Pődör, Dóra (Trinity College (Dublin, Ireland). Department of Irish and Celtic Studies, 2000)
   One of the aims of this thesis is to produce a translated and annotated text of twelve poems attributed to the eleventh-century poet, Flann Manistrech (+1056) from the Book of Leinster (Trinity College Dublin), a manuscript ...
  • There was none died around here with hunger in the Famine : oral traditions of the Great Irish Famine 

   Brennan, Laura (Trinity College (Dublin, Ireland). Department of Irish and Celtic Studies, 2003)
   This thesis is an examination of seven oral tradition reports, resulting from the distribution of the Famine questionnaire, by the Irish Folklore Commission, in 1945. The aim is to assess the validity of oral tradition as ...
  • An edition of Talland Étair 

   Ó Dónaill, Caoimhín (Trinity College (Dublin, Ireland). Department of Irish and Celtic Studies, 2004)
   The edition is based upon my own readings from the manuscript sources used. This ensures that any previous misreadings are not inherited into the present work and that I alone become responsible for any misreadings which ...
  • Tadhg mac Gearóid Uí Rodaighe agus a mhuintir 

   Mac Muirí, Seosamh (Trinity College (Dublin, Ireland). Department of Irish and Celtic Studies, 2004)
   Rinneadh an taighde ar an teidil réamhluaite trí mhórán lámhscríbhinní sna hinstitiúidí éagsúla, Is. TCD H. 6. 15. go príomha, a chóipeáil, de scríobh láimhe agus a iniúchadh go mion le linn na hoibre sin féin agus ina ...
  • Míadṡlechtae : an old Irish law text on status 

   Manning, Gerald (Trinity College (Dublin, Ireland). Department of Irish and Celtic Studies, 2005)
   This thesis consists of an attempt to provide a critical edition, translation and analysis of the material contained in the Old Irish status text entitled Míadṡlechtae. Míadṡlechtae is one of a number of early Irish law ...
  • An edition of De causis torchi Corc' Oche and Aided Echach maic Maireda 

   De Vries, Ranke (Trinity College (Dublin, Ireland). Department of Irish and Celtic Studies, 2007)
   This thesis consists of a full edition of two early Irish texts relating to the outburst of Loch nEchach ('Echu's Lake', present Lough Neagh). The titles of these tracts are De causis torchi Core’ Oche ‘On the reasons for ...
  • A critical edition of Mittelirische Verslehren III 

   McLaughlin, Roisin (Trinity College (Dublin, Ireland). Department of Irish and Celtic Studies, 2007)
   This thesis consists of a critical edition and translation of a Middle Irish metrical tract known as Mittelirische Verslehren III (hereafter MV III). The tract is an important source of information on rhyming syllabic verse ...
  • A linguistic analysis of old Irish hymns in the Liber Hymnorum 

   Doherty, James (Trinity College (Dublin, Ireland). Department of Irish and Celtic Studies, 2008)
   The Liber Hymnorum (Book of Hymns) is a document containing hymns that were sung in early Irish monasteries in the seventh, eighth and ninth centuries. The Liber Hymnorum is preserved in two manuscripts: Trinity College ...
  • Poems from the Nugent Manuscript 

   Ó Raghallaigh, Eoghan (Trinity College (Dublin, Ireland). Department of Irish and Celtic Studies, 2008)
   This thesis comprises an edition of nine bardic poems composed during the Classical Modern Irish period. The main source used is National Library of Ireland Manuscript G 992 (also known as ‘The Nugent Manuscript’, ‘The ...
  • Eachtra ghiolla an amaráin 

   Ó Liatháin, Pádraig (Trinity College (Dublin, Ireland). Department of Irish and Celtic Studies, 2010)
   Is é a chuireas romham sa tráchtas seo ná eagrán den dán Eachtra Ghiolla an Amaráin, le Donncha Rua Mac Conmara, a chur ar fáil. Seo dán a scríobhadh i lár an ochtú céad déag, a chuireann síos ar 'eachtra' a tharla don ...
  • Móitífeanna agus Íomháineachas Míleata sa Dán Díreach 

   Herbert, Trevor (Trinity College (Dublin, Ireland). Department of Irish and Celtic Studies, 2012)
   This thesis discusses military motifs and images found in the corpus of Classical Irish poetry, composed between c. 1200 and c. 1650. Extensive use is made of examples from the strictest syllabic metre in Classical Irish ...
  • An eitic agus aeistéitic i saothar Alan Titley 

   Coilféir, Máirtín (Trinity College (Dublin, Ireland). Department of Irish and Celtic Studies, 2012)
   Is tráchtas critice e seo ar shaothar Alan Titley, scéalaí agus scoláire. Ta trí aidhm agam ann. Ar an gcéad dul síos, feachaim le soileiriú a dheanamh ar ‘shaoldearcadh’ Titley, is e sin, ar na luachanna polaitiúla agus ...
  • Seven Bardic poems to the Meic Dhiarmada of Magh Luirg 

   Hoyne, Mícheál (Trinity College (Dublin, Ireland). Department of Irish and Celtic Languages, 2014)
   This thesis consists of editions of seven previously unedited Bardic poems to members of the Mac Diarmada (Mac Dermot) family of Magh Luirg (Moylurg), Co. Roscommon. ‘Bardic poetry’ refers to the syllabic verse, written ...
  • Forbairt litríocht Ghaeilge na nÓg, 1926 - 1967 

   Adams, Róisín Louise (Trinity College (Dublin, Ireland). Department of Irish and Celtic Studies, 2015)
   Is éard ata sa tráchtas seo ná cuntas agus anailís ar ré ar leith i stair litríocht Ghaeilge na n-óg. Breathnaítear go croineolaíoch ann ar na forbairtí móra a tháinig ar an litríocht sin idir na blianta 1926 agus 1967. ...
  • A critical editon of Aided Chonchobair 'The violent death of Conchobar' with translation, textual notes and bibliography 

   Kobel, Chantal (Trinity College (Dublin, Ireland). Department of Irish and Celtic Studies, 2015)
   This thesis is a critical edition of the Old and Middle Irish versions of Aided Chonchobair ‘The violent death of Conchobar’. AC belongs to the aided category of tales of the Ulster Cycle. It has been transmitted in four ...
  • An investigation of the remscéla Tána Bó Cúailgne and an edition and translation of Aislinge Óenguso with textual notes 

   CLEARY, CHRISTINA JOANNE (Trinity College Dublin. School of Lang, Lit. & Cultural Studies. Discipline of Irish, 2018)
   This thesis is presented in two parts. Part 1 is a study of the application of the term remscél prefatory tale to Early Irish literature, specifically to those tales associated with the Táin Bó Cúailnge (TBC), and the ...
  • Bodach an Chóta Lachtna: eagrán nua 

   NIC CHÁRTHAIGH, DEIRDRE (Trinity College Dublin. School of Lang, Lit. & Cultural Studies. Discipline of Irish, 2019)
   Tá prós na Nua-Ghaeilge Moiche (c. 1200–1650) ar na réimsí is lú de litríocht na Gaeilge a ndéantar staidéar ná plé orthu. Príomhaidhm an tráchtais seo is ea dul i ngleic leis an mbearna seo sa léann trí eagrán scolártha ...
  • San abhainn do léim bardán : An Bheatha, An Bás agus an Teanga i bhFilíocht Choilm Bhreathnaigh 

   CONNICK, EIMEAR MARY (Trinity College Dublin. School of Lang, Lit. & Cultural Studies. Discipline of Irish, 2020)
   Is file tábhachtach é Colm Breathnach i nualitríocht na Gaeilge agus is é seo an chéad mhonagraf critice atá tiomnaithe dá shaothar. Sa tráchtas seo, déantar mionanailís ar shaothar filíochta Choilm Bhreathnaigh. Déantar ...
  • Rogha dánta as LS G 167 i Leabharlann Náisiúnta na hÉireann 

   Mcgill, Philip (Trinity College Dublin. School of Lang, Lit. & Cultural Studies. Discipline of Irish, 2021)
   Sa tráchtas seo tá sé dhán as lámhscríbhinn G167 (Leabharlann Náisiúnta na hÉireann) a cumadh do thiarnaí éagsúla Thír Conaill sa séú haois déag. Tá eagráin chriticiúla curtha ar fáil, bunaithe ar chóipeanna na ndánta i ...