Recent Submissions

 • Poems on the Uí Dhomnaill (circa 1641) 

  Mac Cárthaigh, Eoin (Trinity College (Dublin, Ireland). Department of Irish and Celtic Studies, 1995)
  The concern of this thesis is to produce an edited, translated and annotated text of a set of fifteen poems composed in the mid-seventeenth century in praise of members of the Ó Domhnaill dynasty of Donegal. The main source ...
 • Téama na Saoirse i bhFicsean Phádraig Uí Chíobháin 

  Weakliam, Peter (Trinity College Dublin. School of Lang, Lit. & Cultural Studies. Discipline of Irish, 2022)
  Is é atá sa tráchtas seo ná staidéar ar an léiriú a dhéanann Pádraig Ó Cíobháin, scríbhneoir comhaimseartha, ar théama na saoirse ina chuid úrscéalta agus gearrscéalta. Tá trí chaibidil sa tráchtas, agus déanaim anailís ...
 • Synchronic Language Variation in the Old Irish Glosses 

  Malthaner, Ariana Nicole (Trinity College Dublin. School of Lang, Lit. & Cultural Studies. Discipline of Irish, 2022)
  This thesis collects, catalogues, and analyses synchronic language variation in Old Irish sources in order to investigate the possibility of Old Irish dialects. This thesis represents the first comprehensive attempt to ...
 • A History and Phonological Study of the Native Modern Irish of Co. Wexford 

  Sinnott, Robbie (Trinity College Dublin. School of Lang, Lit. & Cultural Studies. Discipline of Irish, 2022)
  This thesis uses historical and placename evidence to better understand the displacement of native Irish from Co. Wexford, from the introduction of Norse in the 9th century, to the many stages of introduction of English ...
 • Rogha dánta as LS G 167 i Leabharlann Náisiúnta na hÉireann 

  Mcgill, Philip (Trinity College Dublin. School of Lang, Lit. & Cultural Studies. Discipline of Irish, 2021)
  Sa tráchtas seo tá sé dhán as lámhscríbhinn G167 (Leabharlann Náisiúnta na hÉireann) a cumadh do thiarnaí éagsúla Thír Conaill sa séú haois déag. Tá eagráin chriticiúla curtha ar fáil, bunaithe ar chóipeanna na ndánta i ...
 • San abhainn do léim bardán : An Bheatha, An Bás agus an Teanga i bhFilíocht Choilm Bhreathnaigh 

  CONNICK, EIMEAR MARY (Trinity College Dublin. School of Lang, Lit. & Cultural Studies. Discipline of Irish, 2020)
  Is file tábhachtach é Colm Breathnach i nualitríocht na Gaeilge agus is é seo an chéad mhonagraf critice atá tiomnaithe dá shaothar. Sa tráchtas seo, déantar mionanailís ar shaothar filíochta Choilm Bhreathnaigh. Déantar ...
 • Eachtra ghiolla an amaráin 

  Ó Liatháin, Pádraig (Trinity College (Dublin, Ireland). Department of Irish and Celtic Studies, 2010)
  Is é a chuireas romham sa tráchtas seo ná eagrán den dán Eachtra Ghiolla an Amaráin, le Donncha Rua Mac Conmara, a chur ar fáil. Seo dán a scríobhadh i lár an ochtú céad déag, a chuireann síos ar 'eachtra' a tharla don ...
 • Bodach an Chóta Lachtna: eagrán nua 

  NIC CHÁRTHAIGH, DEIRDRE (Trinity College Dublin. School of Lang, Lit. & Cultural Studies. Discipline of Irish, 2019)
  Tá prós na Nua-Ghaeilge Moiche (c. 1200–1650) ar na réimsí is lú de litríocht na Gaeilge a ndéantar staidéar ná plé orthu. Príomhaidhm an tráchtais seo is ea dul i ngleic leis an mbearna seo sa léann trí eagrán scolártha ...
 • An edition of Talland Étair 

  Ó Dónaill, Caoimhín (Trinity College (Dublin, Ireland). Department of Irish and Celtic Studies, 2004)
  The edition is based upon my own readings from the manuscript sources used. This ensures that any previous misreadings are not inherited into the present work and that I alone become responsible for any misreadings which ...
 • Tadhg mac Gearóid Uí Rodaighe agus a mhuintir 

  Mac Muirí, Seosamh (Trinity College (Dublin, Ireland). Department of Irish and Celtic Studies, 2004)
  Rinneadh an taighde ar an teidil réamhluaite trí mhórán lámhscríbhinní sna hinstitiúidí éagsúla, Is. TCD H. 6. 15. go príomha, a chóipeáil, de scríobh láimhe agus a iniúchadh go mion le linn na hoibre sin féin agus ina ...
 • A linguistic analysis of old Irish hymns in the Liber Hymnorum 

  Doherty, James (Trinity College (Dublin, Ireland). Department of Irish and Celtic Studies, 2008)
  The Liber Hymnorum (Book of Hymns) is a document containing hymns that were sung in early Irish monasteries in the seventh, eighth and ninth centuries. The Liber Hymnorum is preserved in two manuscripts: Trinity College ...
 • An investigation of the remscéla Tána Bó Cúailgne and an edition and translation of Aislinge Óenguso with textual notes 

  CLEARY, CHRISTINA JOANNE (Trinity College Dublin. School of Lang, Lit. & Cultural Studies. Discipline of Irish, 2018)
  This thesis is presented in two parts. Part 1 is a study of the application of the term remscél prefatory tale to Early Irish literature, specifically to those tales associated with the Táin Bó Cúailnge (TBC), and the ...
 • A critical editon of Aided Chonchobair 'The violent death of Conchobar' with translation, textual notes and bibliography 

  Kobel, Chantal (Trinity College (Dublin, Ireland). Department of Irish and Celtic Studies, 2015)
  This thesis is a critical edition of the Old and Middle Irish versions of Aided Chonchobair ‘The violent death of Conchobar’. AC belongs to the aided category of tales of the Ulster Cycle. It has been transmitted in four ...
 • Forbairt litríocht Ghaeilge na nÓg, 1926 - 1967 

  Adams, Róisín Louise (Trinity College (Dublin, Ireland). Department of Irish and Celtic Studies, 2015)
  Is éard ata sa tráchtas seo ná cuntas agus anailís ar ré ar leith i stair litríocht Ghaeilge na n-óg. Breathnaítear go croineolaíoch ann ar na forbairtí móra a tháinig ar an litríocht sin idir na blianta 1926 agus 1967. ...
 • Seven Bardic poems to the Meic Dhiarmada of Magh Luirg 

  Hoyne, Mícheál (Trinity College (Dublin, Ireland). Department of Irish and Celtic Languages, 2014)
  This thesis consists of editions of seven previously unedited Bardic poems to members of the Mac Diarmada (Mac Dermot) family of Magh Luirg (Moylurg), Co. Roscommon. ‘Bardic poetry’ refers to the syllabic verse, written ...
 • Móitífeanna agus Íomháineachas Míleata sa Dán Díreach 

  Herbert, Trevor (Trinity College (Dublin, Ireland). Department of Irish and Celtic Studies, 2012)
  This thesis discusses military motifs and images found in the corpus of Classical Irish poetry, composed between c. 1200 and c. 1650. Extensive use is made of examples from the strictest syllabic metre in Classical Irish ...
 • Twelve poems attributed to Fland Manistrech from the Book of Leinster 

  Pődör, Dóra (Trinity College (Dublin, Ireland). Department of Irish and Celtic Studies, 2000)
  One of the aims of this thesis is to produce a translated and annotated text of twelve poems attributed to the eleventh-century poet, Flann Manistrech (+1056) from the Book of Leinster (Trinity College Dublin), a manuscript ...
 • Poems from the Nugent Manuscript 

  Ó Raghallaigh, Eoghan (Trinity College (Dublin, Ireland). Department of Irish and Celtic Studies, 2008)
  This thesis comprises an edition of nine bardic poems composed during the Classical Modern Irish period. The main source used is National Library of Ireland Manuscript G 992 (also known as ‘The Nugent Manuscript’, ‘The ...
 • A critical edition of Mittelirische Verslehren III 

  McLaughlin, Roisin (Trinity College (Dublin, Ireland). Department of Irish and Celtic Studies, 2007)
  This thesis consists of a critical edition and translation of a Middle Irish metrical tract known as Mittelirische Verslehren III (hereafter MV III). The tract is an important source of information on rhyming syllabic verse ...
 • Míadṡlechtae : an old Irish law text on status 

  Manning, Gerald (Trinity College (Dublin, Ireland). Department of Irish and Celtic Studies, 2005)
  This thesis consists of an attempt to provide a critical edition, translation and analysis of the material contained in the Old Irish status text entitled Míadṡlechtae. Míadṡlechtae is one of a number of early Irish law ...

View more